pk10计划人工在线计划

最新动态

当前位置 :pk10计划人工在线计划 > 北京赛车讨论群 >

基础章:让你三分钟记住天干地支(天干篇)

作者: admin 时间: 2019-08-07 12:00 点击: 199次

原标题:基础章:让你三分钟记住天干地支(天干篇)

天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

天干是指天干地支之中的十个天干,其十天干之中包含着阴阳有关、五走有关与所对答的万物、方位、五脏六腑等有关万类新闻,同时也行使于中国历法之中,成为干支历、以天干与地支的组相符形成其历法理论。

天干五走与有关:

太极生其两仪则分阴阳,故而天干亦有阴阳之分;

两仪成其四象四维之说,故此天干亦有四维之位;

因四维五方而成其五走,故此天干亦有五走之属;

以是讲述之前吾们需浅易晓畅下天干的阴阳、方位与五走有关。

天干口诀(张轩宁编撰)

甲乙东方木(春季) 丙丁南方火(夏日)

戊己中央土(季末)

庚辛西方金(秋季) 壬癸北方水(冬季)

阴阳而相隔(隔数) 而成天干所(天干)

以是吾们透过四季分析,春夏秋冬四季显明,为四季之自然转折,前文讲述五走之时亦有表明,以是天干亦是这样,春天万物苏醒木旺之时,东方甲乙木则为四季之始,此为生发之势。

丙丁南方火则为夏日,夏火热热,阳气至胜,而为火属,戊己中央土,列其四方之中央之位,存与四季之末,行为协调之用,秋天庚辛金,北方壬癸水而为少阴、太阴成其自然顺序之过程,而阴阳区分隔位而成既:(木)甲阳乙阴、(火)丙阳丁阴、(土)戊阳己阴、(金)庚阳辛阴、(水)壬阳癸阴之数,五走次第相生。

睁开全文

天干五走生克有关:

甲乙木生丙丁火,丙丁火生戊己土,

戊己土生庚辛金,庚辛金生壬癸水,

壬癸水生甲乙木,春夏土秋冬顺生。

甲乙木克戊己土,丙丁火克壬癸水,

戊己土克甲乙木,庚辛金克甲乙木,

壬癸水克丙丁火,春土冬夏秋隔克。

五走四季与天干的生克有关——张轩宁编拟

天干五走相符化有关:

明两仪阴阳,而成四维四季,终成五走之所,天干五走纳入其中,有生亦有克,为其自然规律,然天干亦有相符化之理,则为阴阳相配,夫妻和相符之道,天干相符化亦有规律所言,数其六位而为相符化之基础,而天干亦有相相符、相符而成化,何而不化之说,在本章节暂不赘述。

天干相符化规律:

序号理解法:

甲1 乙2 丙3 丁4 戊5

己6 庚7 辛8 壬9 癸10

甲己相符化土 序号:1、6

乙庚相符化金 序号:2、7

丙辛相符化水 序号:3、8

丁壬相符化木 序号:4、9

戊癸相符化火 序号:5、10

上述规律总结:

相符化所成需阴阳相配而成,双阴、双阳亦不走和相符之配,此为男女相配之理,其序列所见奇数、偶数阴阳而成,其隔数为6位、若相减则余5,相符化其五走亦为相生之数,相符化土生金、金生水、水生木、木生火、火生土其规律,也是期待能够透过此法,添强五走与天干相符化的记忆手段。

总结:

对于相符化之说与诸众相符局样式在异日的章节之中会给行家一一分析讲解,对于风水文化的行使、命理文化的作用都都是不走或缺的,以是掌握基础,则尤为主要,下一篇章吾们将晓畅十天干各天干的有关分析与解读。

(张轩宁原创作品·如若转载请标明作者)


pk10计划人工在线计划